Serviceline
Serviceline Industriële Sensoren
Telefoon +32 3 644 25 00
Fax +32 3 644 24 41
Serviceline Explosiebeveiliging
Telefoon +32 3 644 25 00
Fax +32 3 644 24 41

Verfcabines in explosiegevaarlijke omgevingen

2016-01-04

Update rond ATEX-reglementering

Explosiegevaarlijke zones : verfcabines en -gondels
ATEX-reglementering rond verfcabines en -gondels : specifieke drukvaste kasten en kasten in verhoogde veiligheid

Verfcabines en -gondels vinden we terug in de meest uiteenlopende industrieën, maar vooral in het eindstadium van het productieproces van objecten zoals vliegtuigen, auto's, enz. De uiteindelijke bedoeling is om deze te beschermen en uiteraard ook een “cosmetische” look te geven. Het oog wil uiteindelijk ook wat. Veelal worden hiervoor producten gebruikt die gebaseerd zijn op explosiegevaarlijke grondstoffen, zoals solventen.
Rekeninghoudende met het gebruik van verschillende componenten waarmee de verf of de beschermingslaag is samengesteld, zijn er ook verschillende verplichtingen die moeten worden nageleefd opdat de operatoren die deze cabines en/of gondels bedienen in complete veiligheid hun taken kunnen uitvoeren. We kunnen hierin verschillende types van toepassingen onderscheiden : deze die gebruikmaken van vloeibare verf, en dus op basis van solventen zijn, en andere die dan weer gebaseerd zijn op poederlakken. Deze twee types, ondanks het feit dat ze enorm verschillen van elkaar, moeten vanuit mogelijk explosiegevaarlijk standpunt beantwoorden aan de strengste regels en directieven van ATEX.

Zo zijn er bij voorbeeld de risico’s van intoxicatie, brand- en explosiegevaar die het personeel tijdens het bedienen en onderhouden van de installaties kunnen bedreigen. Heel specifiek in dit geval zijn het de solventen die gebruikt worden in de vloeibare lakken en verven (gasexplosie) of de deeltjes van poederlakken (<100µm) die voor het explosiegevaar kunnen zorgen (stofexplosie).
Heel wat van deze installaties (bestaande of nieuwe) moeten voldoen aan de laatste ATEX-normen met als doel elke vorm van mogelijk explosiegevaar uit te schakelen. Ofwel werden de installaties nooit correct gedefinieerd (want we spreken toch wel over een zeer specifieke know-how in deze materie), ofwel werden er in de loop der jaren andere producten (lees explosiegevaarlijke) gebruikt waardoor één en ander moest gewijzigd worden, ofwel moesten de installaties voldoen aan de normen die ook steeds verder evolueren. Wat dus wil zeggen dat ze conceptueel dienen aangepast te worden aan de reglementeringen ter zake. In dit geval zijn dan ook nog eens de reglementeringen rond stofexplosie recenter dan deze handelend over gasexplosie.
De Ex e, Ex d en Ex i componenten van Pepperl+Fuchs vormden uiteindelijk de totale oplossing, deze werden eveneens uitgewerkt tot een volledig concept door Pepperl+Fuchs.Ex e, Ex d kasten en intrinsieke veiligheid van Pepperl+Fuchs bieden de oplossing

Pepperl+Fuchs heeft recentelijk een compleet project gedaan rond het herinstrumenteren van de speciale «gondels» die gebruikt worden in de luchtvaartindustrie om vliegtuigen te schilderen. Deze gondels werden volledig uitgerust met Ex d- en Ex e-kasten in combinatie met beide beveiligingsmethodes volgens de laatste nieuwe wetgeving rond ATEX. Het geheel moest trouwens inzetbaar zijn voor Zone 1 wat de hoogste beveiligingscriteria met zich meebrengt.
Zo werden in verschillende Ex d-kasten o.a. intrinsiekveilige galvanische scheidingen voorzien die de signaalverwerking verzorgden van o.a. de bumpers (uitgerust met naderingsschakelaars) die de vliegtuigen moeten beschermen tegen mechanische schade die deze gondels kunnen veroorzaken. De gondels navigeren trouwens rond de volledige structuur van de vliegtuigen.
Andere drukvaste kasten werden dan weer uitgerust met de bedieningselementen (zoals start/stops) en de sturingen van de gondel zelf. Deze Ex d-kasten werden allemaal op hun beurt voorzien van een extra Ex e-kast en verbonden met elkaar door zogenaamde “line bushings”, die op hun beurt uitgerust werden met de nodige Ex e- en Ex i-aansluitklemmen. Dit om het voor de technici eenvoudiger te maken om aansluitingen te realiseren buiten het Ex d gebeuren.

De reden waarom Pepperl+Fuchs de opdracht kreeg toegewezen was omwille van de flexibiliteit die we aan de dag konden leggen rond het engineeringswerk alsook het feit dat we een zeer divers gamma konden voorleggen van eigen fabrikaat, die heel het ATEX gebeuren kan afdekken.
Van intrinsieke veiligheid (Ex i), over drukvast (Ex d) en verhoogde veiligheid (Ex e) tot zelfs kasten in overdruk (Ex p). Ook het feit dat er heel wat expertise in ons team aanwezig is om de klant in deze moeilijke materie bij te staan met raad en daad heeft bijgedragen tot dit succes.

Contacteer onze Account Managers, zodat zij samen met onze afdeliing Systems+Solutions uw bezorgdheden rond explosiebeveiliging kunnen wegnemen en u een betrouwbare oplossing aanbieden.