Serviceline
Serviceline Industriële Sensoren
Telefoon +32 3 644 25 00
Fax +32 3 644 24 41
Serviceline Explosiebeveiliging
Telefoon +32 3 644 25 00
Fax +32 3 644 24 41

Vijf redenen waarom het gebruik van signaalomvormers rendeert

Signal conditioners from Pepperl+Fuchs
More efficiency with signal conditioners.

U weet dat signaalomvormers veldsignalen omzetten in standaardsignalen en zo storingen van aardingslussen vermijden, maar wist u ook dat zij uw personeel en materiaal bij een te hoge spanning beschermen?

Ontdek andere nuttige eigenschappen van de signaalomvormers.


1. Filteren van koppelingen

Signaalomvormers beschermen signaalcircuits tegen hoogfrequentie-interferentie. Bij aandrijfmotoren met variabele frequentiecontrole wordt de gekoppelde interferentie of storing bijvoorbeeld door de inputfilter van de signaalomvormers gefilterd. Op die manier worden meet- en controlesignalen in storingsrijke omgevingen efficiënt beschermd.


2. Bescherming van veldsignalen in geval van defect

Signaalomvormers beschermen veldsignalen in geval van kortsluiting. Anders zou het defect signaalcircuit de volledige stroomvoorziening kunnen stilleggen en schade aan de bedrading kunnen aanrichten. Signaalomvormers bieden kortsluitingsbescherming voor elk afzonderlijk signaalcircuit van het veldinstrument. Wanneer één signaal faalt, blijven de anderen onaangetast.

3. Bescherming tegen stroomstoten

Signaalomvormers beschermen mens en machine tegen gevaarlijke spanningsniveaus. Bij storingen kunnen hoge AC-voltages of stroomstoten het meetcircuit binnendringen. Signaalomvormers fungeren als hoogspanningsisolatoren en verhinderen de doorgang van hoge voltages in de controlelus door galvanische isolatie. Uw personeel en materiaal worden zo steeds beschermd tegen te hoge spanningsniveaus.

4. Betrouwbare signaalverdubbeling (signaalsplitsing)

Signaalomvormers verdubbelen ingangsignalen. Wanneer er meerdere signalen nodig zijn voor verschillende parallelle uitgangen, zoals in DCS en ESD systemen of systemen voor datavergaring, kunnen signaalomvormers het ingangssignaal parallel aan de uitgang leveren. Het ingangssignaal kan door verschillende systemen zelfstandig worden gebruikt. In geval van een systeemdefect blijft het andere signaal beschikbaar.


5. Potentiaalvereffening binnen een kanaal

Signaalomvormers passen stroomtoevoer en -afvoer in een signaalcircuit aan. Wanneer een veldinstrument en controle-eenheid op hetzelfde moment in een kanaal binnenkomen, ontstaat er een niet-functioneel circuit. Signaalomvormers zorgen voor potentiaalvereffening binnen het kanaal. Alle combinaties van stroomafvoer, stroomtoevoer en spanningsbronnen behoren tot de mogelijkheden.


Leer meer over signaalconditionering en neem een kijkje in onze uitgebreide productportfolio op het gebied van signaalomvormers!