Serviceline
Serviceline Industriële Sensoren
Telefoon +32 3 644 25 00
Fax +32 3 644 24 41
Serviceline Explosiebeveiliging
Telefoon +32 3 644 25 00
Fax +32 3 644 24 41

Wist u het juiste antwoord? Controleer uw antwoord op het raadsel van nieuwsbrief nr. 05, november 2013

2013-11-05

The witch recites a spell beginning with the puzzling verses of Goethe's witch`s one-times-one.
De heks spreekt een toverformule uit die begint met de raadselachtige regels van Goethe's „heksen-eenmaal-één”.

Twee oude heksen brouwen een magisch verjongingsdrankje in hun keuken. Voordat ze echter van de mysterieuze cocktail drinken, spreekt één van hen een toverspreuk uit. Deze begint met de raadselachtige openingsverzen van het heksen-eenmaal-één uit Goethe's beroemde werk „Faust”.

"U moet begrijpen,
Uit één maak tien,
En twee laat gaan.
Maak drie gelijk,
Dan wordt u rijk!
…”

Met zijn heksen-eenmaal-één slaagde Johann Wolfgang von Goethe erin de wereld van de nummers volledig op zijn kop te zetten. Maar, wie weet, misschien vond de beroemde dichter inspiratie in de onderstaande vergelijking. Deze lijkt te bewijzen dat 2 = 1kan dit waar zijn?

a = b | • a We vermenigvuldigen beide zijden met „a”

a² = a b | + a² Vervolgens voegen we aan beide zijden „a²” toe

a² + a² = a b + a² | - 2ab Daarna trekken we „2ab” af

a² + a² - 2ab = a b + a² - 2ab … en voeren we de berekening uit (m.a.w. vereenvoudigen)

2a² - 2ab = a² - ab … door gemeenschappelijke factoren buiten haakjes te brengen

2 • (a² - ab) = 1 • (a² - ab) | : (a² - ab) Ten slotte, worden beide zijden gedeeld door „(a² - ab)”

2 = 1


Oplossing

De berekening begint met de vergelijking a = b.

Als a = b volgt dat a² = ab en bijgevolg is (a² - ab) gelijk aan nul. In de laatste stap van de berekening wordt met andere woorden gedeeld door nul, wat in de wiskunde verboden of onmogelijk is. Hieruit volgt dat het zogenaamde bewijs dat 2 = 1, fout is en dat Goethe niet op wiskunde kan betrouwen voor zijn heksen-eenmaal-één, doch enkel op zijn dichterlijke vrijheid is aangewezen.


e-news

Abonneer je op onze nieuwsbrief en ontvang regelmatig updates en handige informatie over de automatiseringswereld.

Abonneer je

Lees de meest recente editie van e-news: