Serviceline
Serviceline Industriële Sensoren
Telefoon +32 3 644 25 00
Fax +32 3 644 24 41
Serviceline Explosiebeveiliging
Telefoon +32 3 644 25 00
Fax +32 3 644 24 41

Eenvoudige planning van WirelessHART-netwerken met 3D-simulator WiNC

WirelessHART Network Simulation WiNC
De WirelessHART-netwerksimulator WiNC geeft het WirelessHART-bereik in een volledige plant weer in een eenvoudig verstaanbare grafiek

Bij het plannen van WirelessHART-netwerken in fabrieken moeten allerlei hindernissen worden overwonnen. Het doel is om een betrouwbare netwerkreikwijdte tot stand te brengen in verschillende soorten industriële installaties en tegelijkertijd de kosten voor hardware zo laag mogelijk te houden. Het bouwontwerp en de omgevingsomstandigheden verschillen van installatie tot installatie.

Om die reden nemen vele ondernemingen hun toevlucht tot de proefondervindelijke methode. Apparatuur moet voortdurend ter plaatse worden op- en afgesteld totdat het netwerk vlot loopt. Deze aanpak kost echter veel tijd en geld, vooral wanneer meer signaalversterkers dan gepland moeten worden geïnstalleerd.

Pepperl+Fuchs' 3D-simulator WiNC (WirelessHART Network Checker) helpt deze problemen uit de wereld. WiNC maakt een professionele planning van WirelessHART-netwerken mogelijk en zorgt ervoor dat interventies ter plaatse onnodig zijn – wat tijd en geld spaart bij de planning van een industriële installatie.


Installaties en omgevingsomstandigheden exact in kaart gebracht

De fundering voor de nauwkeurige simulatie van WirelessHART-netwerken berust op de exacte nabootsing van de omstandigheden ter plaatse. Dat is waar het vormgevingstool WiNCMod een belangrijke rol gaat spelen. Het laat fabrieksingenieurs toe een nauwkeurig beeld te creëren van de fabriek waar het WirelessHART-netwerk zal worden geïnstalleerd. Waar 2D- en 3D-fabrieksgegevens beschikbaar zijn, kunnen gebruikers de informatie rechtstreeks van hun CAD-tool naar WiNCMod exporteren. Als deze data niet beschikbaar zijn, kunnen gebruikers hun eigen installatie creëren met behulp van vooraf geconfigureerde, typische fabriekselementen die reeds in de software omvat zijn.

Daarna kennen gebruikers verschillende materiaalsoorten (bijvoorbeeld staal, beton of steen) toe aan de verschillende elementen, gezien dit een grote invloed zal uitoefenen op het bereik en de overdracht van de WirelessHART-signalen. De WirelessHART-apparatuur (zoals adapters, gateways, signaalversterkers of temperatuuromvormers) en hun aantal worden gecreëerd en geïdentificeerd in de Gateway DTM (Device Type Manager), die in PACTware-software loopt.

In de loop van de volgende fase ontvangt WiNCSim – het simulatietool van de 3D-planningssoftware – de geëxporteerde componentenlijst van de Gateway DTM in de vorm van een CSV-bestand. De gebruiker plaatst de WirelessHART-componenten vervolgens op ideale afstand van elkaar op de fabriekskaart, waarbij ook rekening wordt gehouden met de optimale installatiehoogte.


WirelessHART-netwerken van simulatie tot realisatie

De simulatietest, die gebaseerd is op een raytracing-algoritme, toont nu aan of de geplande signaalversterkers een volledige signaalreikwijdte garanderen en of meer versterkers nodig zijn. Na de toevoeging van routers wordt het optimaal aantal apparaten geïmporteerd door de Gateway DTM in de vorm van een CSV-tabel. Tegelijkertijd wordt de fabriekskaart met alle elementen erop geïmporteerd door PACTware, waardoor de gebruiker een 360º overzicht krijgt van de volledige WirelessHART-netwerktopologie. Met dit uitgebreid topologisch 3D-overzicht leidt de WiNC van Pepperl+Fuchs tot tijd- en kostbesparingen en verbindt hij alle betrokkenen van fabrieksplanners tot netwerkplanners.

De voornaamste kenmerken van de 3D-WirelessHART-netwerksimulator WiNC

  • Laat installatie van WirelessHART-netwerken met volledige bedekking toe
  • Maakt ideale plaatsing van alle WirelessHART-netwerkelementen mogelijk
  • Minder tijd vereist voor planning en ingebruikname
  • Reduceert installatiekosten door verminderde nood aan signaalversterkers