Serviceline
Serviceline Industriële Sensoren
Telefoon +32 3 644 25 00
Fax +32 3 644 24 41
Serviceline Explosiebeveiliging
Telefoon +32 3 644 25 00
Fax +32 3 644 24 41

WirelessHART-gateway met nieuwe en geactualiseerde softwarefuncties

2016-04-25

WirelessHART MODBUS gateway
WirelessHART-adaptors communiceren via WirelessHART-gateways

Draadloze netwerken in procesautomatiseringstoepassingen zorgen voor een indrukwekkende flexibiliteit en leiden bovendien tot aanzienlijke kostendalingen. WirelessHART-technologie is één van de voornaamste bijdragers die je deze voordelen helpen realiseren. In een WirelessHART-netwerkstructuur worden veldtoestellen aangesloten op WirelessHART-adaptors die via WirelessHART-gateways met het procesbesturingssysteem communiceren.

Pepperl+Fuchs’ WirelessHART MODBUS-gateway met zijn geactualiseerde software maakt installatie, indienstname en diagnosestelling van deze draadloze netwerken nu nog eenvoudiger.


Originele waarde en substitutiewaarde voor optimale diagnoses


Individueel ingestelde waarschuwing- of foutniveaus luiden het alarm wanneer een automatisch signaal van een veldtoestel zijn updatecyclus heeft overschreden.

Een centraal element van de geactualiseerde software wordt gevormd door de geïntegreerde originele waarden (stale values) en substitutiewaarden (substitution values). Dankzij deze parameters kan je snel ingrijpen in geval van storing en kan je mogelijke oplossingen voor toepassingsspecifieke fouten nauwkeurig evalueren.

De originele waarde toont de looptijd van een ingestelde waarde. Dit kan een dynamische variabele en de statusinformatie van een aangesloten veldtoestel zijn. Aan elk laatste automatisch signaal dat de WirelessHART-gateway van het veldtoestel ontvangt, wordt een tijdstempel toegekend. Hiermee kan de gateway een percentage berekenen van het verzendingsinterval voor elke, tijdelijk opgeslagen waarde. Zodra de gateway een nieuwe meetwaarde van het veldtoestel ontvangt, wordt opnieuw gestart met tellen.

Individueel ingestelde waarschuwingsniveaus (bijv. 150% verzendingsinterval) of foutniveaus (bijv. 300% verzendingsinterval) luiden het alarm wanneer een automatisch signaal zijn updatecyclus heeft overschreden. Waarschuwingen met kleurcodering laten je toe snel te identificeren of de meetwaarde niet ouder is dan 100% (groen), er tijdelijke communicatieproblemen bestaan (oranje) of indien je met een volledig communicatiedefect te maken hebt (rood).

Om deze storingen te verhelpen, kan je voor elke HART-variabele een substitutiewaarde instellen. Deze substitutiewaarden zijn ofwel de laatste meetwaarde, “NaN” (“Not a Number”), “upscale =0x7F7FFFFF” of “downscale 0xFF7FFFFF”. Daarnaast kan ook een definitie aan individuele substitutiewaarden worden toegekend. Dit maakt een snelle en gerichte analyse van de situatie mogelijk.


Meer flexibiliteit tijdens Factory Acceptance Tests


Door een zelf-gedefinieerde waarde naar je DCS te sturen, kan je makkelijk nagaan of je veldtoestellen goed functioneren.

Een ander voordeel van de WirelessHART-gateway is de toevoeging van de  “Factory Acceptance Test” (FAT) die tijdens indienstname wordt toegepast. Door de substitutiewaardente gebruiken, simuleert de FAT of een WirelessHART-gateway de juiste waarden zoals PV, SV, TV, QV en kringvoeding naar het besturingssysteem doorgeeft.

Als het procesbesturingssysteem de in de gateway gedefinieerde waarden ontvangt, is de goedkeuringstest geslaagd en kunnen veldtoestellen en WirelessHART-adaptors aan het netwerk worden toegevoegd.


Betrouwbare beveiligingsmethoden voor WirelessHART-netwerken


De whitelist-functie zorgt voor een veilige afhandeling van toegangsrechten.

Verschillende gebruikersrollen garanderen dat bedrijfsoperators enkel waarden kunnen controleren en updaten, terwijl administrators over lees- en schrijfrechten beschikken, waardoor geknoei met het WirelessHART-netwerk vrijwel onmogelijk is. Naast JOINKEYS en netwerkidentificatie garandeert een whitelist dat enkel geautoriseerde deelnemers tot het netwerk kunnen toetreden. Bedrijfspersoneel kan deze whitelist uitbreiden wanneer deelnemers aan het netwerk moeten worden toegevoegd. Als een externe dienstverlener je netwerkuitbreidingen behandelt, kan je ook toegang verlenen met tijdelijke JOINKEYS, die na verloop van een vastgelegde tijdspanne automatisch komen te vervallen.

Een andere optie is om op permanente basis een nieuwe JOINKEY toe te kennen aan alle aangesloten netwerkdeelnemers. Dit gebeurt zonder de adaptors via HART-modem in het netwerk te moeten re-integreren, wat je een verhoogde veiligheid biedt wanneer de kring van gebruikers verandert—bijvoorbeeld na indienstname of onderhoudswerk uitgevoerd door externe dienstverleners.


Voordelen

  • Ondersteunt Factory Acceptance Tests met zelf-definieerbare substitutiewaarden
  • Instelbare waarschuwing- en foutniveaus voor individuele diagnoses
  • Substitutiewaarden laten snelle analyse van de situatie toe
  • Verschillende gebruikersrollen beschikbaar
  • Whitelist en JOINKEYS beschermen netwerktoegang

e-news

Abonneer je op onze nieuwsbrief en ontvang regelmatig updates en handige informatie over de automatiseringswereld.

Abonneer je

Lees de meest recente editie van e-news: