Serviceline
Serviceline Industriële Sensoren
Telefoon +32 3 644 25 00
Fax +32 3 644 24 41
Serviceline Explosiebeveiliging
Telefoon +32 3 644 25 00
Fax +32 3 644 24 41

1. Risico-analyse: bepaling van de vereiste risicobeperking

Allereerst worden alle mogelijke risico's geïdentificeerd aan de hand van een risico-analyse. Daarna moet worden nagegaan of elk van de geïdentificeerde risico's moet worden beperkt. Zo ja, dan moet het risico in kwestie gekwantificeerd worden aan de hand van een methode voor risico-analyse die resultaten oplevert in de vorm van een SIL-classificatie.

Een laag veiligheidsintegriteitsniveau (SIL 1) betekent dat slechts een relatief kleine risicobeperking nodig is, terwijl een hogere SIL-classificatie (zoals bijv. SIL 3) een grotere mate van risicobeperking zal vergen.

Er bestaan verschillende procedures om risico's te identificeren en risicobeperkingen te kwantificeren, gewoonlijk met bijbehorende softwareondersteuning. Het proces om risico's te identificeren, wordt vaak gecombineerd met een "Hazard and Operability Study" (of HAZOP, in het kort). De traditionele methoden die worden gebruikt voor het kwantificeren van de vereiste risicobeperking (SIL-evaluatie) omvat een risicografiek, LOPA ("Layer of Protection Analysis") en risicomatrix.Risicografiek